Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Ana sayfa » Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği Değişti
Bu yazı Tüm Sağlık-Sen tarafından, 2019-02-11T10:10 tarihinde yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nda Atama ve Yer Değişikliği dahil birkaç yönetmelikte değişiklik yapıldı. 09.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler;

 • İller arası atama dönemi sayısı üçe çıktı. Ocak Temmuz ve Eylül aylarında iller arası atama kurası yapılacak.
 • İller arası atama dönemlerinde, hizmet puanlarının eşit olması halinde artık çalışma süresi esas alınacaktır.
 • Engelli durumundan mazeret tayininde bir defaya mahsus ibaresi kaldırıldı. Bu sayede engelli durumda olan devlet memurları ile ağır engelli yakını bulunan devlet memurları bu mazeret durumuyla tayin olmuş olsa bile tekrardan tayin isteyebilecek.
 • 31/A maddesine göre yer değişikliği yapan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D ve C hizmet grubu şartı aranmayacak.
 • Çalışma süresine bağlı olarak yer değişikliği  esaslarına göre atanıp,  atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaklardır.
 • Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanacaktır. İl içerisinden karşılanamaması halinde atama dönemine bağlı olmaksızın il dışından atama yapılabilecektir.

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler;

 • Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun şekilde güncellenmiştir. Müsteşar ibareleri “bakan yardımcısı” olarak değiştirildi.
 • Unvan değişikliği yazılı sınavı, bakanlık tarafından da yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilecektir.
 • “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü” ibareleri kaldırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle;

 • Koordinatör Başhekimin disiplin amiri düzenlenmiştir.
 • “Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane için koordinatör başhekim görevlendirilmesi durumunda; Koordinatör Başhekimin disiplin amiri İl Sağlık Müdürü, üst disiplin amiri Vali; bağlı hastane Başhekimlerinin ve koordinatör başhekime bağlı personelin disiplin amiri Koordinatör Başhekim, üst disiplin amiri İl Sağlık Müdürü; bağlı hastanelerdeki Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı ve Avukatların disiplin amiri Başhekim, üst disiplin amiri Koordinatör Başhekimdir.”
 • “müsteşar” ibareleri “bakan yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmelikteyapılan değişiklikler;

 • “ve Bağlı Kuruluşları” ibareleri kaldırılarak ilgili yönetmelik, Sağlık Bakanlığının yeni yapısına göre düzenlenmiştir.

Facebook'da Bizi Beğenin

Twitter'da Takip Edin

Copyright © 2016 Tüm Sağlık-Sen