Köle Düzeninde Bir Çalışma Hayatında İnsan Haklarından Söz Edilemez
PDF Yazdır e-Posta

insanhaklarıTüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, "İnsanlık onurunun hiçbir ayırım gözetmeksizin korunması için ortak standartlar oluşturulması amacıyla kaleme alınan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 64'üncü yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanım mesajında; "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 64'üncü yıl dönümün de çalışma hayatında çalışan haklarının evrensel standartlara ulaşmamış olmasının burukluğunu yaşıyoruz" diyen Erözgün, "Tüm insanlara eşit ve devredilemez haklar tanınması ve temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, günümüzün de en geçerli ve güncel belgelerinden biri olmaya devam etmekte ve maalesef ülkemizde; çalışma hayatı ile ilgili yapılması gereken düzenlemelerin bu beyannameye uygun hale getirilememiş olması, nedeniyle çalışma hayatında sorunların devam etmesine siyasi irade sebep olmaktadır." dedi.

Çağdaş ve demokratik hukuk devleti standartlarına sahip olmayı hedefleyen tüm ülkeler için insan haklarına saygı en önemli unsur olması gerekir diyen Erözgün, mesajında şunları kaydetti:

İnsan haklarına saygı, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, siyasal ve toplumsal kültürümüzün dayandığı en önemli olgulardan biridir.

İnsan haklarının korunması ve genişletilmesi hedefine ulaşılması, sadece bazı bireysel haklar konusunda yasal düzenlemelerin yapılmasıyla sağlanamaz.

Bireysel haklarla birlikte çalışma hayatında da gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Köle düzeninde bir çalışma hayatının giderek yaygınlaştırılması ve güvencesiz iş ve işçi sağlığı iş güvenliği bakımından gerekli olan tedbirlerin alınmadan çalışanların sağlığı tehdit altında ve taşeronlaşmış bir çalışma modelinde İnsan hakları bilincini yerleşmesi ve gelişmesi düşünülemez.

10 Aralık İnsan Hakları Gününün çalışma hayatındaki haksızlıkların ve adaletsizliklerin ve çalışma barışını olumsuz yönde etkileyen ayrıcalıkların sona erdirilmesine sebep olmasını temenni ediyor,  Tüm çalışanların, Tüm halkımızın ve tüm insanlığın İnsan Hakları Günü’nü içtenlikle kutluyor, insan haklarına saygı temelinde mutlu ve huzurlu bir gelecek temenni ediyorum.